Pole tekstowe: ————————————————————
Wykaz Władz Koła PZW. Nr 122 Trzebinia 
Kadencji (2017-2020)

 Zarząd Koła
Pająk	Tadeusz   Prezes Zarządu				
Gleń	Jan  V-ce Prezes  d/s. sportu  			
Palka	Piotr  V-ce Prezes  d/s. Gosp. Komendant SSR	
Ciuba	Józef    Skarbnik Koła  				
Kryszpin	Stanisław  Sekretarz Koła				
Bazarnik	Tadeusz      Gospodarz Koła i Stanicy 
Boba	Józef         Rzecznik Dyscyplinarny Koła
Jopek	Artur         Członek Zarządu - gospodarz „Chechła” 
Kopeć 	Jerzy        Członek Zarządu - gospodarz „Balatonu” 
Ciołczyk	Szczepan      Członek Zarządu 
Drozd	Robert       Członek Zarządu
Malczyk 	Krzysztof     Członek Zarządu
Piwowar	Marek        Członek Zarządu
Lasoń	Emil         Członek Zarządu
Wróbel	Henryk       Członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna
Wąsek	Andrzej      Przewodniczący
Halota	Wacław      Zastępca przew.
Kasprzyk	Paweł       Sekretarz
Kłębokowski	Tadeusz     Członek
Głowacz	Marcin      Członek
 Sąd Koleżeński
Mendyk	Renata        Przewodnicząca
Feliksiak	Jacek         Z-ca Przew.
Kryszpin	Łukasz        Sekretarz
Głowacki	Jan           Członek
Smółka	Mirosław      Członek 

 Komisja Egzaminacyjna
Ciołczyk	Szczepan  - przewodniczący komisji egzaminacyjnej 
Bazarnik	Tadeusz
Ciuba	Józef
Sędzielowski	Antoni 
Boba	Józef
 Komisja Odznaczeń
Gleń	Jan -  przewodniczący 
Ciołczyk	Szczepan
Kryszpin	Stanisław
Ciuba	Józef
Halota	Wacław

 Komisja Gospodarcza
Palka	Piotr - przewodniczący
Drozd	Robert - z-ca
Bazarnik	Tadeusz - gospodarz koła
Jopek 	Artur - gospodarz „Chechła”
Kopeć	Jerzy - gospodarz „Balatonu”
Ciołczyk	Szczepan
Boba	Józef
Głowacz	Marcin z KR

 Komisja Organizacyjno-Finansowa
Ciuba	Józef
Kryszpin	Stanisław
Sędzielowski	Antoni
Drozd	Robert

 Komisja Sportowa
Gleń	Jan - Przewodniczący
Sędzielowski	Antoni - Kapitan Sportowy
Malczyk	Krzysztof 
Jopek	Artur 
Kasprzyk	Paweł z KR 
Kryszpin	Stanisław 
Lasoń	Emil 
Piwowar	Marek
Wróbel	Henryk
———————————————————

Prezes przy pracy

Koło PZW 122 w Trzebini

 

Kontakty;

 

Do prezesa e-mail:

 Tadeusz Pająk

trzebinia122@pzw.com.pl   

—————-